Neprihlásený zákazník
Mac pre študenta so zľavou až 10%.

Kontaktný formulár
Potrebujete poradiť s výberom alebo implementáciou Apple produktov a riešení vo Vašej firme?
Vyplňte kontaktný formulár a naši odborníci Vás budú obratom kontaktovať.
* Povinné údajeFinančný leasing sa uzatvára na obdobie minimálne 30 mesiacov a je určený zákazníkom, ktorí po uplynutí doby leasingu chcú predmet odkúpiť do vlastníctva za vopred dohodnutú cenu.


Classic operatívny leasing je určený zákazníkom, ktorí sú si vedomí potreby investovať do techniky v pravidelných intervaloch, pričom po skončení leasingu už s použitou a morálne zastaranou technikou nechcú mať žiadne starosti. Výška splátky je tu nižšia ako pri Finančnom leasingu a dĺžka leasingu začína už od 6 mesiacov.

Pri finančnom leasingu zákazník predmet leasingu zaraďuje do svojho majetku a počas celého obdobia leasingu ho daňovo a účtovne musí odpisovať.

Pri Classic operatívnom leasingu zákazník o splátkach účtuje ako o jednoduchých položkách prevádzkových nákladov.

Do 7.000€ výpis z OR nie starší ako 6 mesiacov + kópiu OP štatutára.


Nad 7.500€ výpis z OR nie starší ako 6 mesiacov + kópiu OP štatutára + účtovné výkazy za posledné 2 roky (výkaz ziskov a strát + súvaha u firiem, resp. výkaz o majetku a záväzkoch + výkaz o príjmoch a výdavkoch u živnostníkov).

Štandardne nevyžadujeme akontáciu, v prípade požiadavky zákazníka akákoľvek akontácia do 40%.

Keďže RPMN (Ročná priemerná miera nákladov) sa uvádza len pri úverových produktoch pre spotrebiteľov (podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch),
pri leasingu nevzniká povinnosť jeho vyčíslenia.

Pri uzatvorení lízingovej zmluvy Vám vyčíslime indikatívnu zostatkovú hodnotu.
Jej presná výška bude známa až po uplynutí doby trvania leasingu.

Obdobie minimálne 30 mesiacov pri finančnom leasingu je stanovené zákonom.

Tento poplatok je účtovaný odo dňa prevzatia tovaru do dohodnutého začiatku obdobia leasingu,
pričom za každý deň užívania je kalkulovaná 1/30 mesačnej splátky.

Úhrada splátok je realizovaná štandardne mesačne a keďže sa pri kvartálnych úhradách znižujú administratívne nároky,
táto úspora sa premieta do splátok.

Každý predmet leasingu musí byť poistený prostredníctvom spoločnosti Grenke.    Schválenie financovania podlieha samostanému procesu. Uvádzané informácie sa môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.
    Finančné služby poskytujú spoločnosti GRENKELEASING s.r.o, COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky a EUROLEASING SK s.r.o.


MacBook Pro a iPad Pro. Lídri vo svete biznisu. Zistiť viac
Údaje boli úspešne uložené.
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií