Reklamácia
Využite nahlásenie reklamácie produktu online prostredníctvom formuláru. Reklamácia predstavuje výrobnú závadu na zariadení spôsobenú priamo výrobcom, ktorá neumožňuje plnohodnotne používanie Nahlásením reklamácie nezačína plynúť zákonná lehota potrebná na jej odstránenie. Po odoslaní vyplneného formulára reklamácie, budete kontaktovaný našim servisným tímom s informáciami ako postupovať.
Správne sériové číslo nám pomôže pri správnej identifikácii produktu. Ako nájsť sériové číslo.
Doklad nahratý (zmazať)
Netrápte sa ak niečo neviete presne technicky pomenovať, napíšte nám čo vidíte, alebo počujete. Pošlite nám aj fotografie. Čím viac informácií tým lepšie.
Nahrávanie fotiek...
Všetky poskytnuté informácie slúžia výhradne pre interné potreby. Nebudú nikde publikované, uverejnené ani použité na zasielanie informačných ponúk.